Munkalehetőségek Veszprém és környékén

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a Service Flow  Kft., a Human Existence Kft., a HR-RENT Szolgáltató Kft., HR Montage Kft., ProAktív Közérdekű  Nyugdíjas Szövetkezet, valamint a PRODIÁK Iskolaszövetkezet (a továbbiakban együttesen:  Adatkezelő vagy Adatkezelők) mint a www.prohuman.hu, www.proaktivszövetkezet.hu;  www.serviceflow.hu, www.hr-rent.hu, www.hr-group.hu, valamint a www.prodiak.hu domain név  alatt elérhető weboldalak (a továbbiakban együttesen: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszik közzé a  Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelők által nyújtott egyéb  szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.  

Tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelési tevékenységek  célját, valamint az adatkezelés módját az Adatkezelők közösen határozzák meg, a Prohumán 2004  Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a Service Flow Kft., a Human  Existence Kft., a HR-RENT Szolgáltató Kft., a HR Montage Kft., valamint a PRODIÁK Iskolaszövetkezet  az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a  továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) IV. fejezet 1. szakasz 26. cikke szerint közös  adatkezelőnek minősülnek.  

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével  a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (a  továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a  továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata,  illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.  

1. Az Adatkezelők adatai  

Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.  

Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.  Képviseli: Ignácz Béla és Juhász Csongor ügyvezetők E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

Telefonszáma: 06-1-432-1280  

Service Flow Kft.  

Székhelye: 1134 Budapest, Tüzér utca 39.  

Képviseli: Bojó István ügyvezető  

E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

Telefonszáma: 06-1-798-8868  

Human Existence Személyzeti Szolgáltató Kft.  

Székhelye: 3525 Miskolc, Arany János tér 1. mfsz. 18.  Képviseli: Ignácz Béla és Zakor Sándor ügyvezetők  E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

Telefonszáma: +3646505468 

HR-RENT Szolgáltató Kft.  

Székhelye: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 52.  Képviseli: Ignácz Béla, Feleki Attila, Juhász Csongor ügyvezetők E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

Telefonszáma: +3672212368  

HR-Montage Kft.  

Székhelye: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 2.  Képviseli: Feleki Attila ügyvezető 

E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

Telefonszáma: +3672212368  

ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  

székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144. 

cégjegyzékszám: 01-02-054467; 

adószám: 26149253-2-42;  

E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

PRODIÁK Iskolaszövetkezet  

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.  Képviseli: Ignácz Béla és Juhász Csongor E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu 

Telefonszáma: 06-1-432-1280  

Adatvédelmi tisztviselő:  

Poscher Csilla  

adatvedelem@phgroup.hu 

+36 20 6655 705  

2. A kezelt adatok köre 

Regisztráció során  

A Weboldal, valamint az Adatkezelő irodáiban található terminál regisztrációs felületén a  Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait  igénybe tudja venni (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során a következő személyes  adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):  

 teljes név*;  

 e-mail cím*;  

 jelszó*;  

 hírlevél feliratkozás.  

A Weboldalra lehetőség van a Felhasználó Facebook, Google, illetve Linkedin profiljával is regisztrálni,  valamint belépni, amelynek során a Felhasználó profiljában megadott személyes adatok közül a  Felhasználó hozzájárulása esetén a következő adatokat kéri el a Weboldal:  

 személyes adatok:  

o lakcím;  

o születési év;  

o állampolgárság;  

o nem;  

o telefonszám.  

 tervezett munkavállalás helyszíne  

 munka típusa  

 végzettség  

 munkatapasztalat  

Felhasználói profil  

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Érintett Felhasználói profilját, amely az alábbi  adatokat tartalmazza:  

 az Érintett Regisztráció során megadott adatai,  

 az Érintett álláskereséssel kapcsolatban megadott adatai.  

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége van feltöltenie önéletrajzát, illetve  új önéletrajzot készítenie.  

Új önéltrajz készítése esetén a következő adatok megadására van lehetőség:   személyes adatok:  

o fénykép;  

o lakcím;  

o születési év;  

o állampolgárság;  

o nem;  

o telefonszám.  

 tanulmányok: 

o végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;  

o IT ismeret, certifikáció;  

o nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;  

o jogosítvány típusa, megszerzés ideje;  

o egyéb ismeretek.  

 munkatapasztalat:  

o foglalkoztató cég neve;  

o munkakör megnevezése;  

o munkavégzés címe;  

o foglalkoztatás ideje;  

o munkakör leírása.  

A Felhasználói profilban a Felhasználónak lehetősége van továbbá megadni a keresett állással  kapcsolatos adatokat (állás típusa, helye, egyéb szempontjai), továbbá álláshirdetéseket elmenteni, a  megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni,  hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni.  

Adatlap és interjú  

Érintettnek lehetősége van arra is, hogy Adatkezelő által működtetett irodákban történő személyes  megjelenés vagy az Adatkezelő tanácsadójával történő személyes beszélgetés (a továbbiakban:  Interjú) során a külön erre rendszeresített papíralapú vagy digitális adatlapon (a továbbiakban:  Adatlap) megadja adatait, önéletrajzát, továbbá a betöltendő munkakörrel kapcsolatos igényeit annak  érdekében, hogy a megfelelő állásajánlattal keresse meg az Adatkezelő. Az Adatlap kitöltése, illetve az  interjú során kizárólag az Érintett azon adatainak felvételére kerül sor, amelyek az álláskereséshez  szükségesek. Az Adatlapon, illetve az Interjú során megadott adatok alapján Adatkezelő szintén  létrehozza az Érintett Felhasználói profilját, amely a „Felhasználói profil” pontban megadott adatokat  tartalmazhatja az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.  

Hírlevél feliratkozás:  

A Weboldalon Érintettnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is az Adatkezelő  hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása  szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):  

 teljes név*;  

 e-mail cím*.  

Álláshirdetésre jelentkezés  

Adatkezelő az általa más weboldalakon, illetve más hirdetési felületeken (nyomtatott sajtó)  meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat (önéletrajz,  azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos  adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából. A jelentkezés menete a  következő: az Érintett adatait elküldi Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre,  amelyet Adatkezelő e-mailben visszaigazol, és a visszaigazoló levélben küld egy kérdőívet az  Érintettnek, amelyben egyezteti az adatokat, illetve a még hiányzó adatokat kéri el.  

Tagsági megállapodás megkötése esetén 

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az Érintett azon adatait, amelyek  az Adatkezelővel létrejövő tagsági megállapodás létrejötte, teljesítése és megszüntetése  szempontjából lényegesek:  

 tagsági megállapodásban rögzített adatok:  

o Név:  

o Születési név:  

o Lakcím:  

o Születési hely, idő:  

o Anyja (leánykori) neve:  

o Adóazonosító jele:  

o TAJ száma:  

o Nyugdíjfolyósítási törzsszám:  

o Bankszámla száma  

o Telefonszáma:  

o E-mail címe:  

 belépési nyilatkozatban megadott adatok:  

o Név,  

o Adószám  

o TAJ szám  

o Bankszámlaszám  

o Nyugdíjfolyósítási törzsszám  

o Születési hely  

o Születési idő  

o Anyja neve  

o Állandó lakcím  

o Levelezési cím  

o e-mail cím  

o telefonszám  

o szakképzettség  

Eseti megállapodás:  

 Név  

 Lakcím  

 Anyja neve  

 születési hely, idő  

 Adóazonosító jel  

 tagsági megállapodás teljesítésével összefüggő adatok:  

o teljesítési idő nyilvántartásra vonatkozó adatok,  

o szabadság, betegszabadságra vonatkozó adatok,  

o jövedelemfizetésre vonatkozó adatok.  

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során 

Adatkezelő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. §-nak  megfelelően kezeli az Érintett munkavállaló azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő  munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek:  

 munkavállaló személyazonosító adatai:  

o név (születési neve);  

o születési hely, idő;  

o anyja neve;  

o állampolgárság;  

o lakóhely, tartózkodási hely;  

o TAJ szám, adóazonosító jel; személyi igazolvány száma  

o családi állapot;  

o gyerekek száma, születési helye, ideje; adóazonosító száma  

o bankszámla száma;  

o fénykép.  

 tanulmányokra, képzettségre vonatkozó adatok:  

o iskolai végzettségre vonatkozó adatok;  

o szakképzettséggel, szakképesítéssel kapcsolatos adatok;  

o nyelvismeret.  

 munkaviszonnyal összefüggő adatok:  

o a munkaviszony kezdete, a betöltött munkakör, munkaidő mértéke, munkavégzés  helye;  

o a munkaviszony megszűnésének időpontja, módja, feltételei.  

Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek  az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű személyek  foglalkoztatása vagy kölcsönzése esetén), illetve amennyiben az Érintett maga adja meg ezen adatait  és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges  adatokat.  

Adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.  

3. Az adatkezelés célja  

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az  adatokat:  

A Weboldalon történő Regisztráció során: az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak  biztosítása, Felhasználói profil létrehozása.  

Felhasználói profil létrehozása (illetve az Adatlap kitöltése és az Interjú) esetén az adatkezelés  célja  

o a Felhasználói profilban tárolt adatok, önéletrajzok kezelése, módosítása, törlése; 

o az adatok felhasználása álláshirdetésre jelentkezés céljából, álláskeresések beállítása,  állásajánlatok mentése, továbbá kapcsolattartás a Felhasználóval, értesítés küldése  képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatokról,  munkalehetőségekről;  

o önéletrajz készítése során megadott adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó  számára Adatkezelő a megfelelő állásajánlattal keresse meg, továbbá Felhasználó  betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és  igényeinek feltárása;  

o az Érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése  

A Weboldalon, illetve a Felhasználói profilban hírlevélre történő feliratkozás esetén: Az  Adatkezelővel és partnereivel kapcsolatos ajánlatokról és nyereményjátékokról elektronikus  hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt:  „Hírlevél”).  

Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja  

o a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban az Érintettel való kapcsolattartás;  o adatainak, önéletrajzának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére  történő továbbítása az érintett hozzájárulása alapján;  

o az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás  lefolytatása;  

o munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;  

o külön hozzájárulása esetén az Érintettre vonatkozó Felhasználói profil létrehozása,  Érintett betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének,  adottságainak és igényeinek feltárása; az Érintett részére érdeklődésének, illetve  képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlat közvetítése;  

Tagsági jogviszony létrejötte esetén az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti  tagsági jogviszony teljesítésével, fennállásával, megszűnésével, így különösen a  feladatteljesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok (beleértve a személyügyi  feladatokat, a jövedelem számítását, átutalását és a társadalombiztosítási elszámolásokat) és  a HR kontrolling (beleértve a humánerőforrás hatékony üzleti megszervezését) teljesítése. Az  Adatkezelő az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja az Érintett  személyes adatait a tagsági megállapodásához kapcsolódó, a feladatteljesítésről szóló egyedi  megállapodásban meghatározott harmadik félnek (a Szolgáltatás Igénybevevője) a  szövetkezeti tagi jogviszony keretében történő feladatteljesítés megvalósítása céljából történő  adatkezelésre, az ehhez szükséges terjedelemben.  

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az  adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett munkavállaló közötti munkaviszony létesítésével,  a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos,  munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a  munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően –  különös tekintettel az Mt. 10. §-ára.  

Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat statisztikai célra is felhasználja, kizárólag  oly módon, hogy a személyes adatokat anonimizálja, így azok a továbbiakban nem alkalmasak  személyazonosításra, semmilyen természetes személyhez nem kapcsolhatók. 

4. Az adatkezelés időtartama  

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő  regisztráció, a Felhasználói profil esetében, valamint a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a  Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve  a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.  

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére  indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő  jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig  megőrizni köteles, így az Adatkezelő az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és  megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó munkajogi igény  elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig  őrzi meg, illetve amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő, úgy ezen időtartam alatt.  

Tagsági jogviszony létrejötte esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának  fennállása alatt kezeli. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Adatkezelő törli a személyes  adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő egy év elteltével. A kötelező (jogszabályon alapuló)  adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.  

Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása  alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos ügyintézés idejéig kezeli, az Érintett  részére érdeklődésének, illetve választásának megfelelő állásajánlat közvetítése esetén az adatkezelés  céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adat törlését vagy vonja vissza  hozzájárulását.  

5. Adattovábbítás  

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, meghatározott álláshirdetésre  történő jelentkezés esetén a Felhasználó Regisztráció, illetve az álláshirdetésre jelentkezés során  megadott adatai közül a jelentkezés elbírálásához szükséges adatokat – személyes adatok,  tanulmányok, munkatapasztalat, egyéb a pályázat elbírálásához szükséges információ (tervezett  kezdés, kitöltött tesztek eredménye, stb.) – átadja annak a munkáltatónak, amely az álláshirdetésben  meghatározott állást meghirdette (a továbbiakban: Munkáltató).  

Minden olyan adattovábbítás esetében, amely során a továbbítás címzettje olyan Munkáltató, amely  harmadik országban folytatja adatkezelési tevékenységét, Adatkezelő kizárólag a Felhasználó  megfelelő előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja a Felhasználó személyes  adatait.  

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően ezen adatok  Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Az Érintett a  Munkáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Munkáltató honlapján, illetve egyéb  elérhetőségein kaphat.  

6. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, álláshirdetésre történő jelentkezés, illetve a Hírlevélre  történő feliratkozás során Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen  Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás  ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.  

Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon, illetve az Adatkezelő  szolgáltatásainak igénybevétele során.  

7. Adatbiztonság  

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a  technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,  hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok  megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra  is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján  továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.  

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne  hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt  adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k)  ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező  személynek nem adja át.  

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,  illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben  részt vevő munkavállalói részére előírja.  

Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak  ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének  megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az  Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére  történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy  jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.  Ezen felül Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra  vagy módon is felhasználhatják.  

Az adatok biztonságát Adatkezelő a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Adatkezelő kötelezettséget  vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén  haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá  nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.  

8. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás  

Az Érintett adatainak megismerésére az Adatkezelő, valamint azon Munkáltatók jogosultak, amely  Munkáltatók részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárult.  

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos  jogszabályok szerint jogosultak.  

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:   DoclerNet Hosting Kft. (…): tárhelyszolgáltatás 

 Gbart Solutions Kft.: rendszerfejlesztés, weboldal üzemeltetés  

 Textkernel BV.: adatbázis használatával kapcsolatos informatikai szolgáltatás  

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,  amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.  

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett  hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.  

9. A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban  

9.1 Hozzáférés joga  

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az  Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes  adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:  

 az adatkezelés célja(i);  

 az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;  

 a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és  címzettje(i);  

 az adatkezelés tervezett időtartama;  

 a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének  korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;   a Hatósághoz való fordulás lehetősége;  

 az adatok forrása;  

 az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó  rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív  költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta  be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre  bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30  napon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a  hozzáférés iránti kérelmét a adatvedelem@phgroup.hu e-mail címen és postai levél útján a következő  postai címen: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. nyújthatja be, mindkét esetben a  személyazonosság igazolásával.  

9.2 Kezelt adatok helyesbítése 

Felhasználó jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatok  kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével szintén a  adatvedelem@phgroup.hu e-mail címen vagy a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. postai címen,  mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan  késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.  

9.3 Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)  

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – a  adatvedelem@phgroup.hu e-mail címén vagy postai úton a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144  postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával, ha az alábbi indokok  valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más  módon kezelték;  

b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;  c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;  

d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;  

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.  

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni  köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az  ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett  személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó  személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának  törlését.  

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog  

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi  jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai  célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy  komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

Kezelt adatok korlátozása 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése  helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

 a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes  adatok pontosságát;  

 az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;  

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a  Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  vagy  

 a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a  Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely  tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés  korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához  kapcsolódó értesítési kötelezettség  

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy  az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez  lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az  adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

Az Érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére  Hírlevelet. Az Érintett a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás  és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a  adatvedelem@phgroup.hu címen, illetve a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. postai címre  elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem  kézhezvételét követően a leiratkozó Érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing  adatbázisából és az Érintettnek a továbbiakban Hírlevelet nem küld.  

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldés) érinti,  akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul az Érintettet,  egyebekben az Érintett által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is  jogosult kezelni az Érintett adatait.  

Tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés   közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében  végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

 az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.  

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha  bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra,  hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a  Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,  akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy  hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás,  valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,  figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal  meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak  megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha  a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus  úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az  intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely  felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett  intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy  – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az  Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő  intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt  terheli.  

1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése  

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,  továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes  kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását,  közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését  eredményezi.  

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi  incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (NAIH)  részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi  incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira  nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az 

előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A  NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:  

 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;   Adatkezelő neve, elérhetősége;  

 az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;   a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására,  orvoslására.  

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az  adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban  meghatározott adatokat kell tartalmaznia.  

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések  ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi  adatokat tartalmazza:  

 az érintett személyes adatok köre;  

 az érintettek köre és száma;  

 az adatvédelmi incidens időpontja;  

 az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;  

 az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.  

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig  őrzi meg.  

2. Jogorvoslati lehetőségek  

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően  történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a  adatvedelem@phgroup.hu e-mail címre, vagy a 1146 Budapest, Hungária Krt. 140-144 postai címre.  

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az  irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi  Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)  

 bíróságnál.  

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (Hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési  Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.  

3. Egyéb rendelkezések  

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete  (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak. 

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

A www.munkaveszprem.hu weboldalt készítette a Webrevelem Csapata a PROHUMAN 2004 Kft. megbízásából.
Copyright © 2021.

 Adatkezelési tájékoztató